​(مسئولیت محدود)

تماس با کادرمهندسین مجرب  ساخت و ساز پایدار جهت مشارکت در پروژهای ساختمانی

تقاضا برای دسترسی به نسخه نرم افزار بهینه ساز انرژی در پروژهای ساختمانی

آدرس پستی
تهران، شهرک غرب، خیابان شهیدحسن سیف (فاز ۳)
​کوچه ششم، پلاک ۵


پست الکترونیکی

​پدیده انرژی پایا

شرکت مهندسین مشاور و بهینه ساز انرژی در ساختمان

و

نماینده انحصاری و عرضه کننده نرم افزار بهینه ساز انرژی
​ تحت لیسانس از شرکت نرم افزاری
Integrated Environmental Solutions


​​​پدیده انرژی پایا

نگاهی نوین به آینده

​ساخت و ساز پایدار با بهره مندی از نرم افزار بهینه ساز انرژی